Czym charakteryzuje się short selling?

Trading

Jedną z najważniejszych zasad tradingu jest to, aby nie trzymać się tylko jednej strategii inwestycyjnej. Każdy trader powinien mieć w swoim arsenale kilka sposobów na zarabianie na rynku, w tym również sposoby na zarabianie na spadkach. Jedną z takich strategii jest short selling i właśnie tej metodzie przyjrzymy się w tym artykule. Przedstawimy jej główne strategie i omówimy, jak można na nich zarabiać.

Czym jest short selling?

Short selling polega na sprzedaży akcji, której się nie posiada. Trader sprzedaje akcje na rynku, a następnie odkupuje je w momencie, gdy ich cena spadnie. Różnica między ceną sprzedaży a ceną odkupienia stanowi zysk dla tradera. Jednak trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy cena akcji wzrośnie, trader musi odkupić akcje po wyższej cenie, co oznacza stratę. Aby zrozumieć jak działa short selling, przyjrzyjmy się przykładowi.

Załóżmy, że inwestor X uważa, że spółka Y będzie miała kłopoty i jej akcje zaczną tracić na wartości. Inwestor X postanawia więc sprzedać na krótko (ang. short selling) 100 akcji spółki Y po cenie 10 zł każda, czyli razem za 1000 zł. W momencie sprzedaży inwestor X nie posiada tych akcji, ale zobowiązuje się do ich odkupienia po niższej cenie.

Po pewnym czasie okazuje się, że przewidywania inwestora X były słuszne i akcje spółki Y rzeczywiście tracą na wartości. Kurs akcji spada z 10 zł do 5 zł, a inwestor X decyduje się na zakup 100 akcji spółki Y po niższej cenie, czyli za łączną kwotę 500 zł. Następnie inwestor X zwraca pożyczone akcje, czyli oddaje je temu, kto mu je pożyczył (np. pośrednikowi giełdowemu), a sam otrzymuje różnicę między kwotą, za którą sprzedał akcje, a kwotą, za którą je odkupił. W tym przypadku inwestor X zarobił 500 zł, czyli różnicę między 1000 zł, które otrzymał za sprzedaż akcji, a 500 zł, które wydał na ich ponowny zakup.

Strategie short sellingu

Istnieje kilka strategii short sellingu, które warto poznać. Jedną z nich jest strategia break-even, która polega na sprzedaży akcji na poziomie, w którym cena akcji jest równe kosztowi ich nabycia. Dzięki temu trader zabezpiecza się przed stratą, gdyż koszt odkupienia akcji będzie równy kosztowi sprzedaży.

Kolejną strategią jest strategia momentum, która opiera się na trendzie spadkowym. Trader sprzedaje akcje, gdy widzi trend spadkowy, a następnie odkupuje je po dalszym spadku ceny. Dzięki temu trader wykorzystuje trend, aby zwiększyć swoje zyski.

Trzecia strategia jest zwana strategią odwróconego momentum i z kolei opiera się na trendzie wzrostowym. Inwestor sprzedaje akcje, gdy widzi trend wzrostowy, a następnie odkupuje je po dalszym spadku ceny. W tym przypadku również mówimy o wykorzystaniu trendu w celu maksymalizacji zysków.

Ostatnią strategią jest strategia warunkowego zakupu, która polega na sprzedaży akcji z warunkiem odkupienia ich w momencie, gdy cena spadnie do określonego poziomu. Dzięki temu trader ma pewność, że nie poniesie zbyt dużych strat, gdyż odkupi akcje po niższej cenie.

Czy short selling jest dla każdego?

Short selling jest strategią, która opiera się przede wszystkim na spekulacji poprzedzonej analizą techniczną i fundamentalną. W celu efektywnego korzystania z short sellingu musisz wykonać odpowiedni research lub skorzystać z możliwości darmowego kursu, aby zagwarantować sobie zyski z pozycji. Najlepiej zwracać uwagę na nadchodzące wydarzenia polityczne oraz gospodarcze, ponieważ często mają one swoje odzwierciedlenie na rynkach. Short selling może być dobrą metodą gry w czasie bessy dla każdego, jednak należy pamiętać o ostrożności podczas doboru aktywów.

WYBÓR SPOŁECZNOŚCI

bezplatny-kurs-inwestowania

Marcin Trześniak

Specjalista ds. finansowych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomista z wykształcenia i zamiłowania. Od 9 lat aktywny inwestor giełdowy oraz specjalista ds. finansowych oraz inwestycyjnych.